Wesołych Świąt/Merry Christmas


Z okazji zbliżających się Świąt
pragniemy złożyć najlepsze życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem realizacji
osobistych zamierzeń i wszelkiego dobrostanu
życzy

Wojciech Golusiński

wraz z Zespołem

 

Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

 

To those we love and see each day
and other loved ones far away
To all good friends who mean so much,
and those with whom we are out of touch
Merry Christmas and best wishes
for a happy New Year
 

 

Wojciech Golusiński
with the Team
 

Department of Head and Neck Surgery
Poznan University of Medical Sciences
The Greater Poland Cancer Centre