ZebraniaInnowacje w otolaryngologii

  Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II"   Innowacje w otorynolaryngologii: wyzwania, możliwości, perspektywy   Autorzy: Prof. dr hab. n med. Wojciech Golusiński1, dr n med. Piotr Pieńkowski1, dr n med. Ewa Majchrzak1, dr n med. Mateusz Szewczyk1, lek. Radosław Janczak1, lek. Marta Łukomska1, dr n med. Piotr Machczyński1, mgr Karina Wawrzyniak1, dr n med. Anita Szymańska1, mgr Zofia Eichmann1, mgr Anna Szeremiota1, mgr Elżbieta Nowak2   Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii...

Zobacz więcej

Współczesna rola wirusa brodawczaka ludzkiego HPV w nowotworach głowy i szyi – fakty i mity

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi zapraszam Państwa na otwartą konferencję, zorganizowaną wspólnie z Prezydentem Miasta Poznania – Panem Jackiem Jaśkowiakiem, na temat znaczenia wirusa brodawczaka ludzkiego w rozwoju nowotworów głowy i szyi. Gościem specjalnym będzie światowej sławy ekspert w dziedzinie nowotworów głowy i szyi oraz wirusów onkogennych, jakim jest wirus brodawczaka ludzkiego, prof. Hisham Mehanna – Dyrektor Head and Neck Surgery, The Institute for Global Innovation & the Institute for Advanced Studies University of Birmingham....

Zobacz więcej

Otwarte Zebranie Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi

Zobacz więcej

Spotkanie Koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Warszawa 29.08.2013

Dnia 29 sierpnia 2013 w hotelu Intercontinental w Warszawie odbyło się Spotkanie Koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Organizatorem i gospodarzem spotkania był inicjator programu – prof. Wojciech Golusiński – prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele otolaryngologii lub chirurgii szczękowo – twarzowej oraz onkolodzy kliniczni lub radioterapeuci – reprezentanci 16 województw. Łącznie w obradach wzięło udział 32 osoby – wybitni specjalisty z danej dziedziny. Głównym celem prof. Golusińskiego było...

Zobacz więcej

Walne Zebranie Członków Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi

Szanowni Państwo, Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi” zwołujemy i zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 30 listopada 2012 roku o godzinie 14.00 Porządek obrad: Powitanie zebranych, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji...

Zobacz więcej