Zarząd • Prezes - prof. Wojciech Golusiński / POZNAŃ

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Prezydent European Head and Neck Society

wojciech.golusinski@wco.pl

 

 • Wiceprezes - dr Ewa Wierzchosławska / POZNAŃ

Kierownik Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 • Wiceprezes - dr hab. Wojciech Ścierski / ZABRZE

Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Sekretarz - dr Piotr Pieńkowski / POZNAŃ

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii

 • Skarbnik - dr Piotr Tomczak / POZNAŃ

Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Członek Zarządu - prof. Piotr Milecki / POZNAŃ

Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i Kierownik Zakładu Radioterapii I Wielkopolskiego Cebtrum Onkologii

 • Członek Zarządu - dr hab. Sławomir Marszałek /POZNAŃ

Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii

 • Członek Zarządu - dr hab. Krzysztof Osmola / POZNAŃ

Ordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • Członek Zarządu - dr Małgorzata Żmijewska-Tomczak / POZNAŃ

Z-ca Kierownika Zakładu Radioterapii I Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 • Członek Zarządu - lek. Wiesława Liberowicz-Wieloch / POZNAŃ

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Poradnią Anestezjologiczną Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 • Komisja Rewizyjna - prof. Maciej Misiołek / ZABRZE

Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 • Komisja Rewizyjna - prof. Wioletta Pietruszewska / ŁÓDŹ

Kierownik Oddziału Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • Komisja Rewizyjna - dr Joanna Kaźmierska / POZNAŃ

Ordynator Oddzialu Radioterapii II i Kierownik Zakładu Radioterapii II Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 • Komisja Rewizyjna - dr Sławomir Okła / ZABRZE

Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

 • Komisja Rewizyjna - dr Bartosz Wachulski / WARSZAWA

Klinika Otolaryngologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie